NK Gaming

Voorwaarden

Dit privacy statement is van toepassing op alle onderdelen van de NK Gaming website. Via deze site verzamelen wij, zoals vrijwel elke site dat doet, gegevens over de bezoekers van deze site en gegevens over het gebruik van (onderdelen van) de site.

De E-sportbond hecht groot belang aan de privacy van onze bezoekers. In deze verklaring over ons privacy-beleid geven wij aan wat voor gegevens we verzamelen en wat we wel - en wat we niet - met deze gegevens doen.

De gegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen de volgende cumulatieve gegevens:
- Globale statistieken over het gebruik van onze website.
- Gegevens over de populariteit van sommige site-onderdelen.
- Antwoorden gegeven op de website-poll.

Wij houden de volgende gegevens bij over onze leden:
- Gegevens ingevuld door leden tijdens hun registratie bij de E-sportbond.


Gebruik van persoonlijke gegevens
Wij verzamelen persoonlijke gegevens van inschrijvers op het NK Gaming om de volgende redenen:
- Om in contact op te kunnen nemen met de inschrijvers.
- Om onze website beter af te kunnen stemmen op de wensen van de bezoekers
Wij zenden alleen email naar personen die tijdens hun registratie hebben aangegeven dat zij email van ons willen ontvangen. Als een lid in de toekomst geen email meer van ons wilt ontvangen, kan deze dat kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mailbericht.


Delen van gegevens met derden
De E-sportbond deelt in principe geen persoonsgebonden gegevens met andere instanties. Op dit beleid is een uitzonderingen:
- indien personen hiervoor bij de registratie uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven (opt-in)

Andere gegevens, waaronder email-adressen van inschrijvers, worden nooit direct aan andere instanties verstrekt. Wel kunnen derden via de E-sportbond reclame uitingen doen.

Verandering in ons privacy-beleid
Het kan voorkomen dat wij in de toekomst ons privacy-beleid zullen veranderen. Als wij gegevens die we verzamelen op een andere manier gaan gebruiken, of nieuwe gegevens verzamelen, zullen wij dit document aanpassen. In dit geval zult u ook de mogelijkheid hebben om het gebruik van uw gegegevens voor deze doeleiden te weigeren. Als u zich zorgen maakt over hoe gegevens over u gebruikt worden, moet u het privacy-statement op onze website af en toe herlezen.

Openheid van gegevens
Op verzoek geven wij inschrijvers toegang tot de persoonlijke gegevens die we over hen bijhouden, en een beschrijving van eventuele andere persoonlijke gegevens. Deze informatie kunt u per e-mail opvragen. U kunt al uw gegevens uit onze bestanden laten verwijderen door contact op te nemen met ons, info@e-sportbond.nl